Lễ Vu lan và 5 điều Phật dạy về báo hiếu cha mẹ

Báo hiếu cha mẹ không chỉ khi cha mẹ đã khuất bóng. Vu lan báo hiếu không chỉ một lần trong năm mà phải là Vu lan trong tâm, trải dài trong từng khoảnh khắc.

\r\n

Ca dao có câu:

\r\n\r\n
“Công cha như núi Thái Sơn
\r\n\r\n
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
Câu ca dao trên đủ nói lên công ơn cha mẹ to lớn biết nhường nào.
\r\n\r\n
Cũng nhân mùa Vu lan, những người con Phật hãy làm tròn bổn phận của mình đối với cha mẹ còn hiện tiền cũng như đã quá vãng. Đối với mỗi hoàn cảnh, đức Phật có những bài dạy khác nhau, mà ai cũng có thể thực hiện được!
\r\n\r\n
Với cha me còn hiện tiền, đức Phật đã dạy bổn phận làm con đối với cha mẹ phải đủ năm điều, đó là:
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
Hết lòng hiếu kính, chăm lo việc ngủ nghỉ của cha mẹ tùy theo thời tiết.
\r\n\r\n

2 Chăm lo miếng cơm thức uống cho cha mẹ vừa lòng.

\r\n\r\n
\r\n

3 Gánh vác công việc nặng nhọc để cha mẹ được thư thái, vui vẻ tuổi già.

\r\n
\r\n\r\n

Luôn luôn nhớ nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục để lo báo đáp kịp thời lúc cha mẹ còn sinh tiền.

\r\n\r\n

5 Hết lòng thuốc thang chăm sóc khi cha mẹ đau ốm không nề khó nhọc, không sợ hao tốn.

\r\n