Liên hệ

Nhà Hàng Chay The Organic

Địa chỉ: 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tel : 08 38200278 hoặc 08 3 8200279

E-mail:trinhbichdung@bacdau.info

Submit

*required fields